Betingelser og vilkår

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøperen og MapItEasy består av de opplysninger som kjøperen får i bestillingsløsningen, samt disse vilkårene.

2. Kontaktinformasjon
MapItEasy AS
Stenslivegen 58
2817 Gjøvik
MapItEasy kan også kontaktes gjennom kontaktskjemaet på nettsiden.

3. Priser
Den samlede prisen (totalprisen) inkluderer alle avgifter, merverdigeavgift, gebyr, frakt- og leveringskostnader for leveringer i Norge. Ved levering til adresser utenfor Norge kan kostnader tilkomme.

4. Avtaleinngåelse
Kjøperens bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos MapItEasy. Når MapItEasy mottar kjøperens bestilling, bekreftes ordren automatisk. Kjøperen må lese nøye gjennom ordrebekreftelsen, og undersøke om alle forhold i denne er i overensstemmelse med kjøperens intensjon og bestilling. Dersom det oppdages feil i bestillingen, må kjøperen gi beskjed om dette til MapItEasy uten ugrunnet opphold etter ordrebekreftelsen ble utstedt. Kjøperen kan ikke kreve refundert sitt innbetalte beløp, selv om det oppdages feil i ordren fra kjøperens side. MapItEasy vil imidlertid utføre de hensiktsmessige tiltak som er praktisk mulig å utføre for å bidra til at kjøperen mottar ønsket produkt.

5. Betaling
MapItEasy benytter betalingsløsningen Bambora. For denne løsningen gjelder egne betingelser og MapItEasy kan ikke klandres eller stilles til ansvar for eventuelle feil ifm. betalingsløsningen.
Kjøperen kan benytte følgende betalingsmåter:
– Debetkort
– Kredittkort

6. Levering
Levering har skjedd når kontroll over varen har gått over på kjøperen. Levering har skjedd dersom varen er lagt i kjøperens postkasse eller hvis den etter avtale eksempelvis har blitt avlevert på arbeidsplassen, hos naboen, eller i kjøperens garasje. Levering er derimot ikke skjedd, når varen er avlevert på posthuset, eller annet utleveringssted. Levering skjer først når kjøperen har hentet varen.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han har fått varene levert etter punkt 6. Dersom forbrukeren har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varene på hans vegne, går risikoen over når denne personen har fått varene i sin besittelse. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det. Dersom forbrukeren velger en egen fraktfører til å utføre transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet, går risikoen over på forbrukeren når hans egen fraktfører har fått varen i sin besittelse.

8. Angrerett
Etter at kjøperen har mottatt ordrebekrftelsen har kjøperen ingen rett til å heve kjøpet. Alle kjøp som er mulig å utføre gjennom MapItEasy sin nettløsning er kjøp av kart fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. Kjøpet er derfor unntatt angrerett etter angrerettloven § 22 pkt. e.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
I tillegg til det som følger av punkt 9 i salgsbetingelsene, er kjøperens rettigheter ved forsinkelse regulert i kapittel 5 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig Forbrukertvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
I tillegg til det som følger av punkt 10 i salgsbetingelsene, er kjøperens rettigheter ved mangel regulert i kapittel 6 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig til Forbrukertvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
I tillegg til det som følger av punkt 11 i salgsbetingelsene, er selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold regulert i kapittel 9 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig Forbrukertvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.

12. Garanti
MapItEasy utsteder ingen garanti med sine produkter.

13. Personvern
MapItEasy lagrer ingen personsensitive opplysninger om kjøperen.

14. Markedsføring
Ved kjøp og godkjenning av betingelser og vilkår aksepterer kunden at han/hun får tilsendt markedsføring på e-post i ettertid. Alle e-poster du mottar inneholder informasjon om hvordan man kan velge å ikke motta markedsføring pr. e-post.